Önemli Tarihler

25 Ekim 2021 Bildiri Özetlerinin Gelmesi (Bildiri gönderimi için tıklayınız)
12 Kasım 2021 Bildiri Kabulü ve Yazım Kılavuzu Gönderilmesi
14 Ocak 2022 Bildiri Asılları Gelmesinin Son Günü
11 Mart 2022 Bildiri Kabul, Ret veya Düzeltme Yazıları Gönderilmesi
21 Mart 2022 Bildiri Asıllarında Son Düzeltme Yapılması
20-22 Nisan 2022 TMMOB Afet Sempozyumu

Sempozyum Yeri

Sempozyum Yeri: Ankara
Sempozyum Salonu:
(İlerleyen tarihlerde belirlenecektir)