Önemli Tarihler

15 Kasım 2021 Bildiri Özetlerinin Gelmesi (Bildiri gönderimi için tıklayınız)
03 Aralık 2021 Bildiri Kabulü ve Yazım Kılavuzu Gönderilmesi
28 Ocak 2022
Bildiri Asılları Gelmesinin Son Günü
11 Mart 2022
Bildiri Kabul, Ret veya Düzeltme Yazıları Gönderilmesi
21 Mart 2022
Bildiri Asıllarında Son Düzeltme Yapılması
20-22 Nisan 2022
TMMOB Afet Sempozyumu

Sempozyum Yeri

Sempozyum Yeri: Ankara
Sempozyum Salonu:
(İlerleyen tarihlerde belirlenecektir)