Sempozyum Sekreteryası

Sempozyum sekretaryası
Gülsüm Sönmez
Eren Şahiner
Burak Çatlıoğlu

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Adres:Selanik Caddesi 19/1 06650
Yenişehir ANKARA
Tel: (0312) 418 12 75
Faks: (0312) 417 48 24
E-Posta: afetsempozyumu@tmmob.org.tr