Yürütme Kurulu

Kurum Temsilci
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Selçuk Uluata
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Murat Fırat
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ersin Gırbalar
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ayşegül Akıncı Yüksel
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mücella Yapıcı
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orhan Sarıaltun
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gülsüm Sönmez
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Eren Şahiner
Çevre Mühendisleri Odası Dr. Cihan Dündar
Çevre Mühendisleri Odası Örgen Uğurlu
Elektrik Mühendisleri Odası Mehmet Özdağ
Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Burçin Gülşah Düzülütaş
Gıda Mühendisleri Odası İbrahim Uğur Toprak
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Dilan Kırmızı
İnşaat Mühendisleri Odası Jale Alel
Jeofizik Mühendisleri Odası Burak Çatlıoğlu
Jeoloji Mühendisleri Odası Ali Burak Yener
Jeoloji Mühendisleri Odası Yazgan Kırkayak
Kimya Mühendisleri Odası Işıl Öncü
Maden Mühendisleri Odası Ayşen Erten
Makina Mühendisleri Odası Selim Ulukan
Makina Mühendisleri Odası Tevfik Peker
Meteoroloji Mühendisleri Odası Mehmet Soylu
Mimarlar Odası Oğuz Develi
Peyzaj Mimarları Odası Dr. Ayşegül Oruçkaptan
Peyzaj Mimarları Odası Elvin Sönmez Güler
Şehir Plancıları Odası Arzu Başaran Uysal
Ziraat Mühendisleri Odası Ali İhsan İlhan